COVID opatření

30.09.2021 15:44

Při účasti na aktivitách RC Bakovánku platí obecná epidemiologická pravidla. Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek a to, 

1. absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,

2. absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,

3. absolvování RAT online metodou za dozoru zdravotnického pracovníka, takový test je platný 24 hodin, pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,

4. laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid, které není starší jak 180 dní, nebo

5. mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Zakázana je účast osobám s příznaky onemocnění covid.

Lektoři jsou oprávněni splnění těchto podmínek kontrolovat.