Hudební besídka žáků klavírní školy

15.06.2011 21:49

Žáci klavírní třídy pí. uč. Studničné

Vás zvou na

hudební besídku

v úterý 28. června 2011 v 17 hod.

v budově Městské knihovny v Bakově nad Jizerou na Mírovém náměstí.

 

Těšíme se na Vás!