Prevence a náprava poruch učení, chování dětí

14.09.2012 03:58

V úterý 25. září 2012 od 17.hodin bude v hale Základní školy Studentská v Mnichově Hradišti přednášet speciální pedagožka Mgr. Stanislava Emmerlingová. Stanislava Emmerlingová je autorkou dyslektické tvořivé čítanky Když dětem nejde čtení, která vyšla v nakladatelství Portál a je lektorkou akreditovaných přednášek MŠMT ČR pro další vzdělávání učitelů.

Praxe : speciální pedagog ve speciálním školství a poradenství, elementaristka, dyslektická asistence, praxe externí vysokoškolské učitelky oborů dramatická výchova, speciální poruchy učení.

Letáček(147,2 kB)