PROJEKT EU-PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

RC Bakovánek pořádá v období letních prázdnin rodiči a především dětmi velmi oblíbený příměstský tábor. Jelikož poptávka rodičů po účasti dětí na táboře každoročně převyšovala kapacitu, rozšířilo RC Bakovánek za finanční pomoci Evropské unie nabídku příměstských táborů.

V období letních prázdnin proběhnou čtyři běhy - jeden běh bude sportovní příměstský tábor se základnou ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. 

Týden bude plný sportovních a táborových aktivit s jedním celodenním výletem uprostřed týdne. Druhý běh bude s výtvarným (rukodělným) zaměřením doplněný o hudební část. Konat se bude v Domě mládeže v Bakově nad Jizerou. Pro velký ohlas pořádáme v letošním roce dva běhy letního příměstského tábora s přírodovědným (badatelským) zaměřením. Konat se budou v lesoparku Důně v Kněžmostě.

Cílem projektu je nabídnout rodičům širší nabídku příměstských táborů. Rodiče mají možnost vybrat si z více termínů, příp. využít více termínů, kdy bude zajištěna péče o jejich děti, a tak lépe pokrýt dobu školních prázdnin. Děti mají možnost trávit školní prázdniny zábavnou a smysluplnou formou. Mají zajištěn zajímavý celodenní program plný sportovních, výtvarných nebo přírodovědných činností.

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost.