O nás

01.03.2012 08:56

 

 

RC BAKOVÁNEK ve spolupráci s OÚ PTÝROV

 

 Provoz hlídacího centra, s názvem Koníček (HC Koníček),  je zahájen od dubna 2012. Slavnostní den otevřených dveří proběhne 26. března a veřejnost si může mezi 10:00 – 16:00 hodinou prohlédnout nové prostory.
  

   Pro rodiče, kteří potřebují pro své děti hlídání, se otevírá nová možnost – umístit své děti do hlídacího centra v obci Ptýrov. HC Koníček se nachází v novém domě s vlastní zahrádkou. OÚ Ptýrov vychází vstříc rodičům a pomáhá v náročném úkolu - slaďování rodiny a práce. Zároveň reaguje na problémy s nedostatkem míst ve školkách.

   Činnost zajišťuje RC Bakovánek , protože právě tam se scházejí matky a otcové, kteří aktuálně řeší problémy s koncem rodičovské dovolené. Kapacita hlídacího centra je deset dětí. Nabízíme různé formy hlídání – dlouhodobé i krátkodobé, nárazové i pravidelné. Vše záleží na dohodě s koordinátorkou RC Bakovánek Vlastou Landyšovou. Zvolili jsme nejnižší možné ceny, které pokrývají pouze částečné náklady na mzdy hlídacích tet. Stravu a pitný režim zajišťujeme.

     Přestože cena hlídání je velmi nízká, hlídací služba je profesionální. Děti budou mít svůj program, budou respektovány a zároveň budou pevně stanovena pravidla. Samozřejmostí bude vyrábění, pohybová aktivita, procházky, zpívání. Provoz centra budou vždy zajišťovat minimálně dvě pracovnice, nestane se, že by děti byly bez dozoru. Zakládáme si na vzdělání i zkušenostech našich pracovníků.
  

SOUTĚŽ - Protože hlídací centrum Koníček nemá své logo, RC Bakovánek vyhlašuje soutěž pro veřejnost: nakresli logo hlídacího centra Koníček na Ptýrově. Obrázky, které by mohly být naší oficialitou, můžete do 1. června přinést do hlídacího centra Koníček Ptýrov nebo do klubovny RC Bakovánek v Bakově n. J. Nejlepší výtvory vybere Valná hromada RC Bakovánek a tři výherci budou odměněni.

 

Předpokládaný čas provozní doby je od 7:00-15:00 (je možná domluva)  

Hodiny je možno objednat dle Vaší potřeby.

 

   Poděkování za realizaci projektu patří OÚ Ptýrov, RC Bakovánek a panu Bednářovi, kteří aktivně vymýšleli prostředí, kde se děti budou cítit dobře.                           

 

  Vlasta Landyšová

    tel.:  608208840    bakovanek@seznam.cz   www.bakovanek.cz