KONTAK

Oficiální název:

RODINNÉ CENTRUM BAKOVÁNEK, z.s.
Založeno dne: 2007
Ičo: 26986035

SÍDLO A KLUBOVNA:
Školní 876, 29401 Bakov n.J.
Dům mládeže


Číslo účtu: 212146327/0300

Email: bakovanek@seznam.cz

Vlasta Landyšová - přesedkyně organizace
775071377
Petra Beranová - místopředsedkyně organizace
730127758